Tekst u katalogu izložbe "DIVNA JELENKOVIC - Slike, crteži"
Umetnička galerija "Stara kapetanija"
Zemun, 15. novembar - 4. decembar 1988.

 

Za Divnu Jelenković

Kada sam prvi put ugledala slike Divne Jelenković i njen mikro svet, imala sam doživljaj jedne vrlo racionalno sačinjene celine. Ali, samo naizgled. Ta promišljena analitička organizacija vizuelnih podsticaja ubrzo se pretvara u čisto slikarske datosti. Pred nama se događa njena mašta, njena unutrašnja pobuna, jedan drugačiji temperament. Imaginacija. Slobodan doživljaj realnosti i bezbroj vidljivih i skrivenih odnosa u njoj; transponovanje opaženog i neviđenog, gde je nevideno suština ovih slika.

Slike Divne Jelenković otkrivaju nam igru sistema - linija i ploha - koje po potrebi otvaraju i zatvaraju prostor i prema unutrašnjem i prema spoljašnjem. Jedan, organizovan pomocu iskustva izvedenog iz podatka prirode (kristal, mineral). Nazovimo ga statičan prostor. I onaj drugi, fluidni, pokretljiv, pun ritmova, reklo bi se psihičke energije koja se izliva van slike. Stoga umetnica i ima potrebu da ga povremeno diskretno naglasi u formi diptiha.

Iščitavanjem slika Divne Jelenković uočava se neprekidna svetlost (boje), tako da bojene površine često deluju kao da su odcepljene od veće površine. Intenzitet i količine svetlosti (boje) ravnopravni su, pri čemu nema uređenog i jasno definisanog poretka. Ali ima ZVUKA-MUZIKE, onog za kojim svi žudimo, muzike u onim malim formatima slika - zvrkovima - kako ih Divna naziva. Na njima se ona konačno opredeljuje za snažna osećanja, strast... Izrazitu ekspresivnost oslobođenu svake asocijacije.

Proces slikanja je za Divnu Jelenković ritualni čin. Ona mu daje veliki značaj. Vremenski bi mogao da traje do u beskonačnost. Pa, može lako da se dogodi da zateknete slikarku u galeriji kako za vreme izložbe slika i doslikava. Jer, slike su njene i kada su u vašim domovima. Baš kao priča o El Greku koji je prilikom sastavljanja ugovora sa naručiocem zahtevao da se stavi klauzula po kojoj bi mu bilo omogućeno da sledecih deset godina dolazi i radi na njoj po sopstvenoj proceni.

Dakle, čuvajte se Divne Jelenković!

 

Vesna Đu.