Zapis u katalogu sedme Zimske likovne kolonije ZILIK
na Zlatiboru, 2002. godine

Već duže pratim rad Divne Jelenković, čije su mi "meditacije o prostornim komponentama" i pastuozni gabarit boja u pokretu odista privukli pažnju i u njima nalazim podosta srodnosti i sa sopstvenim promišljanjima kosmičke tvari i tajanstva. Na Zlatiboru, opet, susrećem Divnina uznesenja i silaske u magiju krsta, utkanog u potku srebrne ozračenosti i prozračja, u same "anđeoske niti i čvorove", kako mi i sama pomaže da se snađem u njenim slikama. Pred sobom drži stranicu lista "Politika" sa prikazom o knjizi Radmila Petrovića "Rečnik vizantijskih krstova", gde je prikazana geneza krsta "duga 15 hiljada godina", sa 900 kataloških jedinica o simbolima života i smrti. I sam čitam ovaj napis sa pažnjom i pesničkim interesom, a potražicu i knjigu.

Upravo o tim simbolima govori i Divnina slika "Poredak", jer su simboli života i smrti utkani i isprepletani: haos i red, uporedo i naizmenicno!


Adam Puslojić                

 

Zapis u katalogu 8. sabora savremenih srpskih slikara
na Kosmaju, 2003. godine

Sistem Divne Jelenković ima sve odlike modernog senzibiliteta i kriptograma. Svoje "anđeoske čvorove" obogatila je ovde serijom slika sa "energetskim poljima" iz kojih isijava svetlost. A emanacija boja suspregnuta je harmonijom geometrijskih oblika. Divnine slike su istinsko vizuelno čudo.


Adam Puslojić