Divna JelenkoviŠ


Poredak III - ulje na platnu - 110 x 90 cm - 2003.

Deana Schreiber 2002